Blog

Wanneer je als werknemer twee jaar ziek bent dan volgt er meestal ontslag of een gedeeltelijk ontslag. Dit is iets wat je helaas meestal niet kunt tegenhouden. Na twee jaar ziekte is namelijk het ontslagverbod wegens ziekte opgeheven. En als je werkgever je niet meer in dienst wilt houden, dan houdt het meestal hierbij op. Ook als jij nog mogelijkheden voor aangepast werk ziet, je bent na 2 jaar niet meer beschermd voor ontslag. Dus
Niet iedereen die na 2 jaar ziekte in loondienst de WIA instroomt is zich bewust van het feit dat er onder de WIA nog verschillende vertakkingen liggen. Deze vertakkingen kunnen van invloed zijn op het verloop van de gestelde verplichtingen maar ook wat betreft de hoogte van het bedrag van de uitkering.Vaak zijn mensen opgelucht, als ik ze spreek. Ze zijn blij dat de keuring erop zit, deze papier winkel achter de rug is en
Van alle mensen die ik in mijn praktijk zie, hebben de meeste te maken met een ‘ziekmelding’. Natuurlijk is, het fijnste als mensen vooraf aan de bel trekken en het traject bij Energie Herstel beginnen om een ziekmelding te voorkomen. Maar de praktijk is meestal, dat ze dit lange tijd zelf hebben geprobeerd en hulp zijn gaan zoeken, bij de daadwerkelijke uitval. Als ergotherapeut begeleid ik mensen in hun herstelproces, met als doel uiteindelijk weer
Je hoopt dat bezwaar maken niet nodig is. En dat uit de WIA-keuring een juiste beslissing is gekomen, waar jij, je werkgever en het UWV zich in kunnen vinden. Maar wat als jij het niet eens bent met de beslissing van het UWV? Dan kun je hiervoor in bezwaar gaan. Maar ook je werkgever kan in bezwaar gaan met deze beslissing. Om welke reden, kan een werkgever bezwaar indienen tegen de een uitspraak van de

Hoe bereid je je voor op een WIA keuring?

Posted by Willemien on  18 juli 2022
0
Category: Energie Herstel
Als je online of schriftelijk, alleen of met je werkgever de WIA aanvraag bij het UWV hebt gedaan, volgt er een WIA keuring. Deze WIA keuring wordt door veel mensen als een spannend moment gezien en in de praktijk zie ik, dat dit de nodige stress met zich mee brengt. Hierbij een aantal voorbereidende tips om zo goed mogelijk dit gesprek aan te gaan. Een WIA-keuring bestaat uit een gesprek met een verzekeringsarts en een

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.